https://www.traditionrolex.com/26

Radom Kulturalny
Facebook YouTube
 • 22-09-2023

  "Czwartek z Łaźnią " - ZAPRASZAMY

  Szanowni Państwo, Gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy do Łaźni na dwa bardzo ciekawe spotkania

  28 września (czwartek)    godzina 13.00 - Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych ul.Żeromskiego 56


  Spotkanie z Kulturą romską.

       "  Opowiemy  o sytuacji i wyzwaniach  społeczności romskiej w Radomiu oraz na terenie Mazowsza.  Przedstawimy działania Centralnej Rady Romów w Polsce na rzecz rozpoznawalności naszej organizacji  oraz działań poprzez wdrożenie strategii PR i strategii skutecznej komunikacji  - działania na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu. Nasze działania koncentrują się wokół mniejszości romskiej i przeciwdziałaniu wykluczeniu Romów na gruncie ekonomicznym społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym. Opowiemy o prowadzonych  szkolenia i warsztatach  międzykulturowych, treningach niwelujących  stereotypy i uprzedzenia.    Koncentrujemy się na udzielaniu pomocy Romom, ale także pomagamy społeczeństwu większościowemu poznać kulturę mniejszości romskiej.Dzięki współpracy możemy zwiększyć zasięgi działania stowarzyszenia i tworzymy produkty i rezultaty związane z rozpowszechnianiem wiedzy o naszej organizacji i promowaniem jej działań. Przyczynia się to do zwiększenia świadomości wielokulturowości społeczeństwa, poznania kultury mniejszości romskiej i zapobiegnie dyskryminacji, co wpływa na realizację naszej misji.

   

  Obecnie tworzymy produkty takiej jak:

  • Programy edukacyjne,
  • webinary,
  • strategia PR, strona internetowa otrzyma nowe funkcjonalności.

   

  Cele naszych działań komunikacyjnych to:

  • Informowanie potencjalnych uczestników o projekcie, jego celach, planowanych działaniach; Promowanie rezultatów i produktów wypracowanych w projekcie wśród samorządów i organizacji pozarządowych w lokalnych społecznościach, z których pochodzić będą uczestnicy projektu. Pozwoli to poszerzać grono odbiorców, a tym samym zwiększać potencjał działań samorzeczniczych romskich liderów i liderek oraz pozyskiwać partnerów do budowania koalicji i sojuszy na rzecz włączania Romów i antydyskryminacji w różnych obszarach życia mniejszości romskiej
  • Promowanie wiedzy na temat romskiej mniejszości w społeczeństwie większościowym aby podnosić poziom świadomości społecznej i empatii wobec grup mniejszościowych i przeciwdziałać niechęci i wykluczeniom.
  • Szeroko rozumianych pracowników samorządów– spośród nich będą rekrutować się uczestnicy warsztatów dot. różnic kult. i odbiorcy księgi dobrych praktyk. Ponadto w tej grupie chcemy budować świadomość wagi samorzecznictwa Romów i korzyści, jakie działania na rzecz romskich społeczności przynoszą wszystkim członkom lokalnych społeczności;
  • Lokalnych społeczności – chcemy poszerzać wiedzę o Romach oraz wskazywać korzyści odnoszone przez lokalne społeczności, w których zachodzą procesy integracji mniejszości i większości. Przyczyni się to do zwiększenia szacunku i empatii pomiędzy Romami a społ.większościową.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Centralna Rada Romów w Polsce Prezes -Karol Kwiatkowski 28 września   września ( czwartek ) godz. 18.00- Łaźnia ul.Żeromskiego 56                                                                                                                                                                                                                                                           

  Zdjęcia , filmy, i opowieści o najwyższej górze Ameryki Północnej (6190m) i najzimniejszej górze świata .

  Denali znaczy wysoka. Agnieszka Maszewska i Andrzej Myrta

Pogoda

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz porcję najświeższych informacji

Nasi partnerzy

https://www.traditionrolex.com/26